Súťaže zo SJL

Upravené: utorok, 2. február 2016

Školské kolo v písaní prác o Slovensku

V tradíciách je ukrytá sila národa, a preto je nutné  hodnoty ukryté v nich zachovávať. Aj školy majú svoje zabehané tradície, ktoré každoročne opätovne dodržiavajú a obnovujú. Zvlášť na škole technického zamerania sú dôležité tie, ktoré čerpajú z oblasti humánnych vied, a teda tým máme na mysli náš materinský jazyk, do ktorého sme aj tento rok investovali naše jazykovo štylistické schopnosti, cit  k materinskej reči a dávku vlastenectva ku krajine, rozprestierajúcej sa od Tatier k Dunaju , ako niektorí vložili na papier. Áno, hovoríme o každoročne usporadúvanom školskom kole súťaže v písaní slohových útvarov „ Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko!“

25. januára 2016 si vypočuli priestory školy a hlavne porota v dvojpólovom zložení učiteliek slovenského jazyka a žiakov nové a nové  myšlienky, úvahy, citovo zafarbené opisy s umeleckým nádychom, aby vybrali tie najkrajšie, najzaujímavejšie, skratka naj..naj.. . Veď je stále o čom písať! Z koľkých regiónov dochádzajú k nám žiaci, koľko krás, zvláštností, typických zvyklostí a nárečových nuansov dokážu slovom a písmom vyjadriť zo svojho domova... .

A z  tejto pestrej palety vybrala žiacka  a učiteľská porota po sčítaní bodov práce žiakov: Šimona Ochotnického a Olivera Michaláka z I. C, Jána Šveca a Veroniky Gallikovej z II. A triedy a nakoniec Ondreja Majerčáka z II. C triedy.

Postupujúcim do celoslovenského kola srdečne blahoželáme, ale na výsledky si ešte dlhšiu dobu počkáme, keďže vyhodnotenie sa koná až začiatkom júna v Nových Zámkoch. No my už dopredu dúfame, že sa práce budú páčiť tak, ako každý rok a naši žiaci sa opäť ocitnú na stránkach Zborníka 24. ročníka tejto súťaže zostaveného z  najlepších prác z celého Slovenska!

M. Nestorovičová

prípravaOliver MichalákŠimon Ochotnický

žiacka porota

Krajské kolo OSJL

Volám sa Veronika a som jedno z dvoch dievčat na tejto škole. V utorok 26. januára 2016 som sa zúčastnila na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo v priestoroch Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. Po registrácii a vyžrebovaní si poradového čísla prišlo na rad slávnostné otvorenie súťaže, kde nám predstavili deväť porotkýň. Po otvorení sme sa presunuli do tried, kde sa konala písomná časť súťaže, ktorá pozostávala z testu a potom sme mali napísať úvahu. Na obe časti sme mali spolu šesťdesiat minút. Nasledovala krátka prestávka s kultúrnym programom, ktorý si pre nás pripravili študenti gymnázia. Ako prvé sa nám predstavili dve žiačky s kabaretným vystúpením, nasledovalo zostavenie ,,ohnivých´´ mažoretiek. Nechýbalo ani folklórne vystúpenie ľudového súboru  Šarišan. Predstavila sa nám žiačka, ktorá by sa za svoj spev nemusela hanbiť ani v zahraničí. Ďalej nám žiačka gymnázia zarecitovala báseň a nakoniec si pre nás skupina žiakov pripravila menší koncert v rozsahu dvoch piesní. Boli to piesne od I.M.T. Smile:  Cesty druhej triedy a pieseň od Tomáša Klusa a českej skupiny Krištof s názvom Cesty. Boli to jedinečné vystúpenia, ktoré určite zaujali všetkých divákov. Rozhodne majú na škole mnoho talentov. Napokon nás čakala ešte ústna časť, kde sme mali päť minút na prípravu prejavu a následne sme ho mali predniesť pred troma porotkyňami.

Samotná olympiáda bola veľmi náročne zostavená, veď s nami súťažili aj gymnazisti a to už sú iní svetobežníci v predmete slovenský jazyk a literatúra. No v každom prípade to bola dobrá skúsenosť a som rada, že som mohla vycestovať a reprezentovať našu školu po prvýkrát na takejto vedomostnej súťaži.

Veronika Galliková  II.A

Veronika na súťažiz kultúrneho programu