Lyžiarsky kurz

Upravené: štvrtok, 10. marec 2016

Štyridsaťšesť žiakov prvého ročníka sa zúčastnilo lyžiarskeho kurzu vo Vyšných Ružbachoch. Chata Doškoľovacieho strediska sa im na pár dní stala domovom a na blízkom svahu sa zdokonaľovali v lyžovaní. Okrem toho si prezreli kúpeľnú časť obce a Ružbaský kráter. Obec Vyšné Ružbachy sa nachádza na východných svahoch Spišskej Magury.

Medzi dominanty Vyšných Ružbách patrí travertínový lom, ktorý dláta sochárov premenili na zaujímavú galériu sôch pod otvoreným nebom. Skvost regiónu Stará Ľubovňa má dlhoročnú tradíciu – je najstarším sympóziom na území bývalého Československa.
Začiatky siahajú do r. 1964, kedy sa konal prípravný, nultý ročník. Pri jeho zrode stáli sochári Miloslav Chlupáč, Rudolf Uher, Andrej Rudavský a predovšetkým zakladateľ európskej sochárskej sympoziálnej tradície, zosnulý Karl Prantl.
Nepochybne najväčšou atrakciou z pohľadu prírodného bohatstva je však travertínové jazierko Kráter, najväčšie svojho druhu na Slovensku a pravdepodobne aj v strednej Európe.
Pôvod jazierka Kráter treba hľadať v dvoch základných predpokladoch - teda výveroch silne mineralizovaných vôd na zlome na úpätí Spišskej Magury (tie sa využívajú aj pre kúpeľné účely) a v mocnom súvrství travertínov, ktoré sa z týchto vôd vyzrážali. Vplyvom priaznivých podmienok sa vytvorilo unikátne kruhovité jazero kráterovitého typu, s priemerom až 20 metrov, hĺbkou tri metre a teplotou vody 23 stupňov. Táto stála teplota, ako aj pomerne silná mineralizácia (až 3,13 g/l vody) zabezpečuje, že Kráter ani v zime nezamŕza.
Travertínová hrádzka jazierka, ležiaceho na vrchole nevýraznej kopy, je vysoká asi 1 meter a neustále je formovaná novými vrstvičkami pramenitu - teda plastickej hmoty, ktorá sa tvorí z vyzrážaných minerálov, časom tvrdne a mení sa na klasický travertín. Kráter má pomerne ustálený vodný režim, napája ho prameň s výdatnosťou necelých osem litrov za sekundu, cez trhliny na dne zároveň neustále uniká do vody oxid uhličitý.

Fotografie nám ešte dlho budú pripomínať týždeň bez učebníc na čerstvom vzduchu.

Mgr. J. Gabajová

lyžiarsky kurzlyžiarsky kurzlyžiarsky kurz

lyžiarsky kurzlyžiarsky kurzlyžiarsky kurz

lyžiarsky kurzlyžiarsky kurzlyžiarsky kurz