V Technickom múzeu

Upravené: utorok, 22. marec 2016

Začiatkom marca 2016 sa študenti druhého ročníka našej školy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Výstavná expozícia bola zameraná na niektoré fyzikálne javy a zákonitosti /optika, priestor, pohyb.../ platné a použiteľné aj v praktickom živote. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať našich študentov ako si túto exkurziu užívali. Veľkou výhodou pre všetkých bolo hlavne to, že sme sa mohli výstavných exponátov dotýkať a pracovať s nimi. Zároveň si naši študenti mohli overiť svoje vedomosti a skúsenosti získané na hodinách fyziky.

Táto  exkurzia bola pre študentov veľmi zaujímavá a poučná  o čom svedčia ich rozhovory počas  aj po exkurzii.

Mgr. Tkáčová

z exkurziez exkurziez exkurzie