Maturitná kvapka krvi

Upravené: utorok, 22. marec 2016

Minulý týždeň bol na našej škole neoddeliteľne spojený s atmosférou písomných maturitných skúšok. Počas dvoch dni sa naši maturanti snažili zvládnuť tzv. „skúšku dospelosti“ konkrétne jej prvú- písomnú časť.

Všetci sú však už dávno dospelí, čo mnohí z nich potvrdzujú aj svojou ochotou myslieť  na iných a darovať to najcennejšie- krv, ktorá je potrebná na záchranu každého ľudského života v ohrození. Presne tak, ako to vystihuje heslo tohoročnej kampane Červeného kríža: „Príďte sa rozdať pre druhých“.   A tak naši maturanti, možno ešte trocha unavení, prišli hneď na ďalší deň po maturitných skúškach,  t.j. 17.3.2016 podporiť našu školskú akciu a darovať krv. Okrem nich sa tejto akcie zúčastnila aj skupinka odvážnych prvodarcov, hlavne z III.A triedy. Aj  tu sa potvrdzuje pravidlo, že spoločnými silami sa aj obavy z darovania krvi prekonávajú iste lepšie.
NTS si tento krát so sebou odniesla približne 11,7 litrov krvi, keďže všetkých darcov bolo spolu 26.  Veľmi milo nás prekvapili aj traja naši bývali žiaci, konkrétne Ondrej Glajza a bratia Dominik a Ján Holujovci, ktorí reagovali na výzvu na Facebooku a využili aj takúto príležitosť znova sa na chvíľku vrátiť do školy.

Poďakovanie teda na záver patrí všetkým, ktorí svojimi početnými „kvapkami krvi“ bez akéhokoľvek nároku na odmenu, takýmto spôsobom prispeli k záchrane ľudského života. Keďže táto „Kvapka krvi“ je poslednou takouto akciou v tomto školskom roku, chcela by som  Vás všetkých zároveň povzbudiť, aby ste navštívili NTS v Poprade aj samostatne. Hlavne v lete, keď je krvi asi najväčší nedostatok. Tešíme sa na Vás znova začiatkom ďalšieho školského roka.

Mgr. Mária Terrajová

z darovania krviz darovania krviz darovania krvi

z darovania krvi