V Podtatranskej knižnici

Upravené: streda, 23. marec 2016

V studené marcové ráno 21. 2016 sa pred popradskou Billou pomaly ale isto zbiehala skupina žiakov v počte niečo cez 50, aby navštívila Podtatranskú knižnicu, obzrela si jej priestory a oboznámila sa  s možnosťami výpožičky kníh v iných, cudzích jazykoch. Naša skupina sa ako prvý cudzí jazyk učí nemčinu, a preto prvoradým záujmom boli knihy písané v tomto jazyku.

Po príchode sme sa rozdelili na dve skupiny, pričom prvá skupina absolvovala informačnú výchovu vedenú pracovníčkou knižnice, v ktorej nám bol najprv vysvetlený pojem knižnica, naučili sme sa prečo je dôležité čítať knihy, ako hľadať knihy v knižnici a dozvedeli sme sa  mnoho ďalších informácií spojených s praktickými a názornými ukážkami práce s knihou. Druhá skupina absolvovala vo vzájomnej výmene v tom istom čase exkurzný výletík do oddelenia cudzojazyčnej literatúry, kde sme si mohli pozrieť knihy písané v nemeckom jazyku. To však nebolo všetko. Naša nemčinárka nás pekne-krásne postavila do kruhu a dala povel, aby si každý z nás vybral ľubovoľnú knihu v nemčine a prečítal si krátku informáciu o obsahu na obale knihy. Po určitom čase sme sa navzájom v krátkosti viac či menej úspešne oboznamovali po nemecky s knihami, ktoré sme držali v rukách. Tomuto všetkému predchádzalo stručné nahliadnutie do dejín nemeckej literatúry, v ktorom sme sa dozvedeli o najstarších pamiatkach, prekladoch Biblie, o nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru G. Grassovi za román Plechový bubienok, o najvýznamnejších autoroch nemeckého preromantizmu, ktorý reprezentujú také mená ako J. W. Goethe, F. Schiller a básnik H. Heine.

Posledný vstup predstavoval návrh vypracovať projekty týkajúce sa spisovateľov píšucich po nemecky, na ktorý niektorí reagovali pozitívne, tak uvidíme, či sa niečo objaví na nástenkách našej školy. Pekný to bol pondelok, ináč strávený ako v škole, ale zaujímavý, poučný a inšpiratívny.

Veronika Galliková II.A

z knižnicez knižnicez knižnice

z knižnice