Turbína v Kežmarku

Upravené: utorok, 31. máj 2016

Dňa 27. mája 2016 sa naši študenti z 2.A triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo vodnej elektrárni Turbína v Kežmarku.

Na úvod exkurzie sa žiaci od správcu elektrárne p. Chlebovca dozvedeli niečo z histórie vzniku vodnej elektrárne, ktorá bola postavená a uvedená do prevádzky ešte za Rakúsko – Uhorskej monarchie v roku 1910 za panovania cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky cisárovnej Elizabeth Bavorskej, ktorú nazývali Sissi.
Táto malá vodná elektráreň v deň exkurzie išla na 60% výkon a do celoslovenskej elektrifikačnej sieti dodávala elektrickú energiu cca 0,3 GW.

Žiaci si počas exkurzie upevnili už získané vedomosti z výroby elektrickej energie ako aj z konštrukcie generátora.

Ing. Peter Lešundák, Bc. Martin Čupka

z exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurzie