Exkurzia Elektrickej stanici

Upravené: pondelok, 6. jún 2016

2. júna sa 9 žiakov III.A a III.D triedy zúčastnilo odbornej exkurzie v Elektrickej  stanici v Lemešanoch. Po príchode do Košíc sa žiaci spred budovy dispečingu VSD a.s. premiestnili mikrobusom do Lemešian.

Keďže pre nepriaznivé počasie nemohli absolvovať exkurziu vonkajšej časti ES, boli formou prezentácie oboznámení s funkciou ES a s jej jednotlivými časťami. Vo vnútorných priestoroch stanice videli miestnosť s rozvádzačmi ochrán jednotlivých polí, 22 kV kobkovú rozvodňu, akumulátorovňu,  miestnosť pre diagnostiku transformátorov, skúšobňu vn pre pracovné a ochranné pomôcky, kde im bola predvedená skúška izolačnej tyče a skúška izolačných rukavíc. V priestoroch skúšobne VVN kde sa prevádzajú napäťové a prúdové skúšky prvkov a zariadení určených na výstavbu elektrických sietí, bola žiakom demonštrovaná skúška izolátora nárazovým napätím. V ďalšej časti exkurzie sa oboznámili so zisťovaním porúch na prúdových spojoch pomocou termovízie a taktiež  im bolo prakticky predvedené zisťovanie a diagnostika porúch na káblových vedeniach. Žiaci boli počas celej exkurzie na jednotlivých úsekoch stanice sprevádzaní zamestnancami ES, ktorí im poskytli odborný výklad a ochotne odpovedali na ich otázky.

Cieľom exkurzie bolo upevnenie a rozšírenie vedomostí z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky.

Ing. M. Vdovjáková

z exkurziez exkurziez exkurzie