EXIT TOUR

Upravené: piatok, 21. október 2016

„Sústreďuj sa na svoj sen, máš moc zmeniť okolnosti“.
Týmito slovami sa prihováral jeden z lektorov študentom našej školy, ktorí sa dňa 19.10.2016 zúčastnili v priestoroch školy zaujímavého výchovného podujatia „EXIT TOUR“.

Študenti boli rozdelení do rôznych skupín, v ktorých si mohli vypočuť prednášky na tieto témy: zdravá rodina, prevencia nezamestnanosti, závislosti (alkoholizmus), nebezpečenstvo internetu, ľudská sexualita a jej dizajn a americká kultúra. Súčasťou podujatia bol aj úvodný a záverečný koncert anglickej skupiny z Londýna – EXIT ROAD TRIP, ktorá sa prezentovala hudobným štýlom blízkym mladým ľuďom. Okrem počúvania hudby a spevu sa študenti aj aktívne zapájali do diania, kde si vyskúšali svoje predpoklady vystúpiť pred publikom, vžívali sa do rôznych rolí, a taktiež prekonávali jazykové bariéry pri dorozumievaní sa v anglickom jazyku.

Celé podujatie sa nielen študentom, ale aj vyučujúcim páčilo a jeho prínos možno zhrnúť nasledovne: zaujímavé, motivačné a poučné s cieľom rozvíjať u mladých ľudí kultúru vytvárania si pozitívnych postojov voči životu.

Ing. Iveta Bugárová

z koncertuz koncertuz koncertu

z prednášokz prednášokz prednášok

z prednášokz prednášokz prednášok