Knihy rozprávajú príbehy

Upravené: streda, 2. november 2016

vtedy, ak sa jedná o epiku. To vie každý dobrý žiak na Slovensku. Ak však dáme do súvislosti celoslovenský projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“ vyhlasovaný už po piatykrát Slovenskou pedagogickou knižnicou v októbri, mesiaci všetkých  knižníc čitateľského sveta, tak už by sa pár záležitostí patrilo aj objasniť hlavne preto, lebo na ňom participovali aj naši študujúci prvého až tretieho ročníka.

A tak sa po druhýkrát v existencii školy na hodinách literatúry objavili na stoloch nejaké tie pomôcky, výkresy, farbičky, nožnice a iné veci potrebné pre ľubovoľné zobrazovacie,  kresliace a vystrihovacie techniky na výrobu záložiek.

Téma bola jasná a nápad učiteliek slovenského jazyka tiež. Jednoducho zábavu spojiť s tak preužitočnými dielami, hodiacimi sa na neskoršie očakávané  maturitné odpovede ako trebárs: výstižné alebo najzaujímavejšie myšlienky  z románu Jozef Mak,  príznačného duchom slovenskej pospolitosti  a jej ťažkého života v minulosti, alebo záložkové puzzle zostavené z deja  divadelnej hry o nejednoznačnosti lásky ako motivujúceho činiteľa v uzatváraní manželstva v hre Statky zmätky.

Celý mesiac sa pracovalo a nakoniec sa dospelo k výsledku niečo vyše dvesto pekných záložiek odrážajúcich osobnosť a vnútorné zaujatie ich tvorcov, ktoré boli v posledných októbrových dňoch odoslané partnerskej Spojenej škole v Novákoch, aby prostredníctvom vzájomnej  výmeny boli nadviazané nové kontakty, priateľstvá cez sociálne siete alebo cez iné, súčasnej mládeži dostupné, médiá. No a my sa už tešíme na kreatívne produkty z Novák, ktoré potom aj zviditeľníme na nástenke presne tak, ako po minulý rok.

V obrázkovej prílohe môžete vidieť výslednú podobu záložiek uvedených podľa tried. Zároveň tam nájdete aj desať tých záložiek, ktoré sa nám najviac páčili, a ktoré vznikli pod rukami týchto žiakov: P. Daráka, V. Minďaša, S. Šolonyho, P. Nedorostka, T. Zuština, K. Korpádyho, O. Majerčáka, T. Kubalu, M. Strišovského a neznámeho, ktorý sa buď nechcel zverejňovať, alebo sa zabudol podpísať.

Záverečné vyhodnotenie celoslovenského projektu bude zverejnené 30. novembra 2016 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Miroslava Nestorovičová

I.AI.CII.A

II.C Statky zmätkyII.C z druhej stranyIII.A,B Jozef Mak

III.Cvýherné záložky