Olympiáda v ANJ

Upravené: streda, 16. november 2016

7. a 9. novembra 2016 sa v našej škole po roku znovu konala Olympiáda v anglickom jazyku. Pätnásti nadšenci a obdivovatelia tohto svetového jazyka zo všetkých ročníkov museli skoncentrovať všetky svoje vedomosti,  schopnosti a zručnosti pri plnení náročných úloh písomného testu. Presvedčili sa o tom, že k jazykovej olympiáde nestačí len učivo z hodín v škole, zvládnutiu všetkých oblastí cudzieho  jazyka musí predchádzať aktívna práca s jazykom doma – sledovanie filmov v pôvodnom znení, čítanie cudzojazyčných kníh, či surfovanie po anglickom obsahu internetu. Dôkazom toho je tohtoročná účasť a výborné umiestnenie študenta – nemčinára (5. miesto).

Ústna časť olympiády bola príjemným prekvapením. Väčšina olympionikov veľmi dobre zvládla zadanú situačnú úlohu aj príbeh na základe obrázka. Prejavili množstvo fantázie a kreativity a dokonca ani prváci nemali problémy s trémou, či s nedostatkom sebavedomia.
Po zrátaní bodov z písomnej a ústnej časti sme dospeli k prekvapivým výsledkom na stupni víťazov, ktoré ukázali, že vek v tejto súťaži nerozhoduje a aj prvák môže „vypáliť rybník“ piatakom:
1. Jakub ZAGORA I.D    (65 zo 70 bodov)
2. Lukáš ŽEMBA  V.C   (63 zo 70 bodov)
3. Martin FLORIANČIČ V.C   (60 zo 70 bodov)

Víťazovi Jakubovi patrí naša gratulácia a všetci mu budeme držať prsty 18. januára 2017, kedy sa uskutoční okresné kolo tejto celoslovenskej postupovej súťaže.  
Všetkým ostatným súťažiacim patrí naša pochvala za snahu a odhodlanie. Veríme, že aj v budúcom roku si dáme takéto početné „rande s krásnou a svetovou slečnou angličtinou“. 

Ing. Darina Vargová, Mgr. Terrajová

z olympiády v ANJz olympiády v ANJz olympiády v ANJ

z olympiády v ANJ