Olympiáda v NJ

Upravené: piatok, 18. november 2016

Dňa 16. 11. 2016 sa konala identická jazyková vedomostná súťaž, ibaže v nemeckom jazyku. Podmienky, úlohy a praktické zručnosti sa nemenili, boli totožné s minulým rokom. Snáď na pripomenutie hlavných zásad pri úspešnom plnení olympijsky  ladených úloh treba uviesť, že súťažiaci museli podstúpiť najskôr písomný test zostavený z troch častí, počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatických štruktúr. Potom nasledovala časť, v ktorej sa preverovali komunikačné zručnosti z dvoch vylosovaných tém. Tentokrát  šťastná ruka vybrala príjemné témy, blízke študentom, čo sa odrazilo aj na pekných odpovediach a viac menej plynulej konverzácii v interakcii súťažiaci a porotkyne. Predtým sa však museli prítomní ešte popasovať s príbehom, ktorý museli zostaviť a reprodukovať podľa predloženého sledu obrázkov.

Nakoniec sa sčítali všetky dosiahnuté body v jednotlivých častiach, a tak sa stanovilo poradie podľa počtu bodov.
Najvyšší počet dosiahol Simon Horanský z III.C triedy a s ním získal aj dôležité poverenie reprezentovať našu školu na obvodovom kole. Tesne,  len so stratou jedného bodíka, skončil minuloročný víťaz Marko Wenzel z II.A triedy a tretie miesto si svojimi vedomosťami vybojoval Marek Olekšák zo IV. A triedy.

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa snaživých síl pri získavaní čo najlepších výsledkov v predmete nemecký jazyk.

Miroslava Nestorovičová

víťaz Simon Horanský