Enviromentálne aktivity

Upravené: streda, 30. november 2016

Ochrana životného prostredia

Vo štvrtok 24.11.2016 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s besedou na tému  „Ochrana životného prostredia.“  Prednášku i besedu  viedol  Ing. Róbert Dula, riaditeľ mestských lesov v Poprade. Táto akcia sa uskutočnila v rámci environmentálnej výchovy a zúčastnili sa na nej prvé a druhé ročníky. Jej cieľom bolo upozorniť našich žiakov na dôležitosť  a význam ochrany a zveľaďovania najväčšieho a najkrajšieho daru, ktorým je naša príroda.

Ing. Dula veľmi pekným spôsobom, slovom i premietaným obrazom a dôkazmi zdôvodnil naliehavosť ochrany a zveľaďovania životného prostredia. Porovnal  význam a výsledky tradičnej úcty a ochrany prírody v minulosti a dnes. Zároveň poukázal na to, že pre každého človeka bez rozdielu veku je potrebné uvedomiť si vlastnú zodpovednosť za ochranu životného prostredia. Veľmi zaujímavou časťou tejto akcie bola beseda s Ing. Dulom a našimi študentmi , ktorí svojimi otázkami a podnetmi  dali jasne najavo, že mnohí z nich sa aj konkrétne a adresne starajú o svoje regionálne životné prostredie , napr. čistením samotnej prírody, vysádzaním stromčekov, záujmom o urbár.....

Som presvedčená, že táto prednáška i beseda dosiahla svoj cieľ a jej výsledky sa prejavia hlavne v aktívnejšej a adresnejšej starostlivosti o životné prostredie, v ktorom sa denne pohybujeme.

Jesenné upratovanie

Uplynulý týždeň v našej škole sa niesol v znamení ochrany a zveľaďovania životného prostredia nielen na teoretickej, ale i praktickej úrovni. Od utorka 22. novembra  do štvrtka 24. novembra 2016 sme previedli s našimi študentmi v rámci environmentálnej výchovy dôkladné  jesenné upratovanie v areály našej školy. Príroda je naozaj krásna v každom ročnom období, preto je potrebné sa o ňu starať a zveľaďovať ju.

Od popradskej spoločnosti Brantner sme si požičali   veľkoobjemové  vrecia /žochy/  do ktorých sme začali zberať suché lístie. Okolie našej školy lemuje mnoho topoľov a tak prirodzene aj suchého lístia z nich bolo veľa – takmer 10 000 litrov.
Brigáda sa začala v utorok popoludní. Asi 15 študentov z internátu prišlo úplne dobrovoľne a pustili sa s chuťou do práce. Pomáhali aj vychovávatelia p. Mgr. Trajčíková a  p. PaedDr. Šmidt. Bola to skutočne namáhavá práca, ale počasie, dobrá nálada  a hudba, ktorú nám niektorí študenti púšťali, vytvorili tú správnu atmosféru. V utorok sme robili až do 18.00 hodiny. Dokonca k zlepšeniu atmosféry prispela aj naša pani kuchárka, ktorá nám doniesla teplý čaj, čím nám dodala viac energie.
V stredu popoludní sme  v brigáde pokračovali, vyčistili sme aj naše átrium, zaplnili sme ďalšie vrecia. Vo štvrtok ráno nám spoločnosť Brantner  lístie odviezla, brigáda sa skončila, ale dobrý pocit z tejto práce máme nielen my pedagógovia, ale aj študenti.

Ďakujem hlavne študentom, ktorí svoj voľný čas po dva dni obetovali tak úžasnej veci ako je zveľaďovanie prostredia v ktorom sa pohybujeme. Tiež všetkým kolegom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli i pani kuchárke za príjemné občerstvenie.

Mgr. Tkáčová Eva

koordinátorka environmentálnej výchovy

upratovanieupratovanie

upratovanieupratovanieupratovanie