Aktívne po nemecky

Upravené: sobota, 22. október 2011

V dňoch od 4.4. do 10.4.2008 hosťovalo na našej škole 10 študentov a 2 učitelia z partnerskej školy v Schönebecku z Nemecka. Táto škola je koordinujúcou školou v Comenius-projekte  „JaSoBaK", podporujúcom výučbu nemeckého jazyka na partnerských európskych školách. Partnerskými školami sú aj poľská a waleská škola.

V záujme pedagógov, ale hlavne študentov z partnerskej školy bolo nadviazanie osobných kontaktov s našimi študentmi a učiteľmi, spoločné vypracovanie troch projektových úloh - dvoch komiksov a jedného krátkeho videofilmu v nemeckom jazyku, ale aj spoznávanie nášho mesta a okolia Popradu.

Všetky projektové aktivity boli vydarené. Spoločne sme navštívili Štrbské Pleso, vyviezli sa kabínkovou lanovkou na Skalnaté pleso, prezreli si historické pamiatky v Kežmarku a Levoči, zahrali sme si v popradskom Maxe bowling, či navštívili soľnú jaskyňu.  Spoločné popoludnia a večery prehĺbili vzájomné spoznávanie, takže z ohlasov nemeckých študentov na pobyt v Poprade aspoň jeden: „Bolo tam super! "

Záverečná prezentácia spoločných projektových úloh v IKT učebni ukázala, že takéto aktivity sú veľmi prospešné pre výučbu cudzích jazykov, lebo ju menia z „pasívnej" na „aktívnu", čo by malo byť cieľom každého učiteľa i žiaka.


ImageImage

ImageImage