Školské kolo SOČ

Upravené: štvrtok, 23. február 2017

Aj v tomto roku sme sa zapojili do stredoškolskej odbornej činnosti. 21. februára 2017 v priestoroch odborného výcviku sa uskutočnilo školské kolo 39. ročníka SOČ. Práce žiakov boli prihlásené do odboru 12 – elektrotechnika a hardware. Žiakom sa viac alebo menej úspešne podarilo svoje práce obhájiť pred komisiou v zložení: predseda – Ing. Lorencovičová, podpredseda – Ing. Rušinová, člen – Ing. Regec.

Poradie prác stanovila komisia takto:

  1. miesto: Denis Skokan V.C Inteligentná stanica hydiny
  2. miesto: Samuel  František Skokan, Lukáš Marhefka III.C Reflexný trenažér riadený PC
  3. Marek Benko V.C Prietokové výčapné chladenie so zobrazovaním aktuálnej teploty

Úspešné práce postupujú na krajskú prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční 31. marca 2017 v Strednej odbornej škole na Jarmočnej 108 v Starej Ľubovni.
Postupujúcim blahoželáme a prajeme úspešne obhajoby aj v krajskom kole. Tým, ktorí nestihli zrealizovať svoje nápady pripomíname, že SOČ bude aj budúci školský rok.

Ing. Rušinová

1. miesto2. miesto3. miesto