Tímová súťaž o atraktívne ceny

Upravené: sobota, 22. október 2011

Východoslovenská energetika, a.s. vyhlásila tímovú súťaž pre žiakov štyroch stredných škôl - SPŠ E Prešov,  ZSŠ Humenné,  ZSŠ Michalovce a SOU E Poprad - Matejovce.

Predmetom súťaže bolo navrhnúť a zhotoviť model elektrárne na alternatívny zdroj a vyhotoviť dokumentáciu projektu. Cena modelu nesmela prekročiť 1500Sk. Súťažilo sa o hodnotné ceny zo spotrebnej elektroniky pre každého člena víťazného tímu.  - fotoaparát, iPod, mobil, MP4 a MP3 prehrávač.
Vyhlásenie úlohy prebehlo 2.04.2008 na každej zo zapojených škôl,  súťažné tímy bolo potrebné nahlásiť do 4.04.2008 a prezentácia sa uskutočnila  18.04. 2008  v priestoroch VSE, a.s. v Košiciach.

Aj keď čas na prípravu a realizáciu bol veľmi krátky, z našej školy sa prihlásili  2 tímy :

1. tím - Jackaas  (R.Grainda - 3.D, L.Hlavenka - 3.E, D.Grivalský - 4.E) s prácou Elektráreň na biomasu
2. tím - GSG ( M.Gonda, M.Gasper, F.Svitana - 1.NŠ)  s prácou Veterná elektráreň

Spomedzi jedenástich tímov sa náš tím Jackaas sa umiestnil na 2. mieste.


ImageImage

ImageImage