Aurélium Bratislava

Upravené: piatok, 3. marec 2017

„Škola hrou“ ako povedal Ján Amos Komenský. Študenti II.C využili potenciál hier k tomu, aby sa niečomu priučili alebo skôr lepšie pochopili to, čo len intuitívne tušili :) . Zážitkové centrum Aurélium Bratislava ponúka zážitok a vedu ako zábavu. Tu sa zábava prelína s učením a nie je samoúčelná, ale skôr motivačná. Interaktívne exponáty ukážu netradičný uhol pohľadu na zákonitosti, ktoré študenti získavajú počas štúdia. Veľké vedecké laboratórium je pre každého kto si chce vyskúšať na vlastnej koži  pokusy, mechanizmy a zároveň provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie.

Vyskúšali sme tieto exponáty:
* Človek, obnoviteľné zdroje, ekológia
* Chémia a materiály
* Matematika a základné fyzikálne javy
* Mechanika, termika, strojárstvo
* Robotika, automatizácia
* Svetelná technika, vlnenie, svetlo, optika

V oddelení techniky sme vyskúšali kreslenie svetlom. Virtuálny svet nám ukázal, že okolo nás sa nachádzajú nové svety netušenej zložitosti, ktoré sú pozorovateľné a obsiahnuteľné iba s využitím najmodernejších zobrazovacích a informačných prostriedkov. Pútava bola aj sekcia elektromagnetizmu a exponát Teslov svet . Ten nás zaviedol do sveta elektrických výbojov, bleskov a plazmy, pričom nám vysvetlili mechanizmus ich vzniku, ich vlastnosti, ako aj konštrukciu prístrojov na ich vybudenie a kontrolu.

Súčasťou výstavy bola i laserovú show. Hra svetiel v spojení s hudbou nám priniesla audiovizuálny zážitok. Žiaci si otestovali svoju motoriku, sústredenie, postreh, nazreli do tajomstiev vedy.

Ing. Iveta Garbinská

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie