Jarná kvapka krvi

Upravené: utorok, 4. apríl 2017

Darcovstvo krvi sa už stalo neoddeliteľnou súčasťou života našej školy, keďže už pekných pár rokov- konkrétne desať  spolupracujeme s NTS v Poprade a počas školského roku nás NTS pravidelne navštívi dva- krát. Každodenný stereotyp študentského života, ešte nedávno  ovplyvnený atmosférou písomných maturitných skúšok, nám 30. marca 2017 zase príjemne narušil a spestril príchod nám už dobre známeho personálu NTS v Poprade.

Darovania krvi sa tento krát zúčastnilo 24 darcov. Medzi pravidelnými darcami nechýbal  pán zástupca Ing. Ján Furcoň a druhý krát prišla darovať krv aj pani učiteľka Mgr. Andrea Vaverčáková. Príjemne nás prekvapila III. D trieda, kde bolo 5 prvodarcov.
Všetkým darcom patrí veľké poďakovanie. Osobitne by sme však chceli  poďakovať našim  maturantom. Dúfame, že aj po skončení školy im toto nadšenie vydrží a možno sa tiež zapoja do podobných akcií organizovaných ich budúcimi zamestnávateľmi alebo sa odhodlajú ísť darovať krv sami.
Veď "Každý môže, v rámci svojich možností a schopností, urobiť niečo preto, aby pomohol dobrej veci a urobil tento svet lepším",  tak ako to pred mnohými rokmi povedal švajčiarsky obchodník Henry Dunant, zakladateľa Červeného kríža.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s terajšími, ale aj novými darcami zo študentov nižších ročníkov, na budúci školský rok pri ďalšej „Kvapke krvi“.

Mgr. Mária Terrajová

darovanie krvidarovanie krvidarovanie krvi

darovanie krvidarovanie krvi

darovanie krvidarovanie krvi