22. apríl - Medzinárodný deň Zeme

Upravené: sobota, 22. október 2011

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme študenti  prvých  ročníkov v rámci environmentálnej výchovy  vyhotovili malú výstavu v priestoroch našej školy.

Podstatou výstavy bolo vyzdvihnúť krásu a význam prírody pre človeka i celé ľudstvo. Študenti použili na výstavu svoje práce - ekoplagáty, ktoré zhotovili na základe získaných vedomostí a skúseností na hodinách Ekológie. Dekoratívnym a podstatným prvkom výstavy boli i živé rastliny a kvetiny, ktoré majú v živej prírode svoje nezastupiteľné miesto.
Dňa 21. apríla 2008 študenti 1. A a 1.C triedy sa zúčastnili na úprave a skrášlení okolia školy. Vysadili kvetiny, upravili pred školou živý plot, vyčistili okolie školy . Pri tejto aktivite bolo veľmi príjemné počúvať návrhy študentov ako majú záujem aj naďalej pokračovať v tejto činnosti. Zároveň sa zamýšľali nad tým, aký význam má čisté a príjemné životné prostredie v ktorom trávia podstatnú časť svojho života.
Aj prostredníctvom tejto aktivity sme dosiahli čiastočný, ale veľmi podstatný cieľ environmentálnej výchovy - zveľaďovanie, zlepšovanie i ochrana životného prostredia v ktorom študenti žijú. Ak sa naučia tejto čnosti v malých priestoroch, ak sa ochrana prírody stane pre nich príjemnou a samozrejmou súčasťou života, potom sa začnú postupne odstraňovať lokálne i globálne problémy našej planéty. Za takéto a podobné aktivity sa nám príroda určite štedro odmení. 
                                                          Mgr. Eva Tkáčová
                                                           koordinátorka environmenálnej výchovy
 

ImageImage