Exkurzia v Strojcheme

Upravené: streda, 19. apríl 2017

Firma Strojchem, a.s., je 100% dcérskou spoločnosťou Chemosvit, a.s. Spoločnosť je rozdelená na štyri divízie a vykonáva štyri hlavné podnikateľské aktivity: divízia zlievareň, výroba strojných celkov, divízia servis a divízia chempack.

Práve táto divízia chempack, kde hlavnou činnosťou je výroba, montáž a dodávka automatických baliacich strojov, periférnych zariadení a automatických liniek, bola miestom, kde naši študenti z V.C triedy odboru mechanik - mechatronik dňa 7. apríla 2017 absolvovali odbornú exkurziu. V tejto divízií vyrábajú horizontálne baliace stroje typu „flow-pack”, ktoré umožňujú balenie rôznych druhov pevných potravinárskych a nepotravinárskych produktov. Pri výrobe a montáži baliacich strojov a zariadení sa vyžaduje, aby zamestnanec ovládal strojársku, elektrotechnickú technológiu, ale aj programovanie programovateľných logických automatov a pneumatické systémy, čo je práve študijnou oblasťou našich žiakov odboru mechanik - mechatronik.

Počas exkurzie sa žiaci od vedúceho oddelenia p. Ing. Rastislava Štefaňáka dozvedeli niečo z histórie podniku, ale aj o vízií, ako bude napredovať vývoj v oblasti baliacej techniky. Exkurzia bola veľmi poučná a zaujímavá, čomu nasvedčovalo aj veľké množstvo otázok na rôzne detaily z výroby, montáže a programovania daných zariadení. Svoje uplatnenie našiel u danej firmy aj náš bývalý študent Peter Pitoňák, ktorý momentálne pracuje v oblasti servisu strojov baliacej techniky.

Ing. Peter Lešundák

z exkurziez exkurzie	z exkurzie