V Štátnom divadle v Košiciach

Upravené: štvrtok, 11. máj 2017

4. mája 2017 zažila škola príbeh krásnej Adriany napísaný neorealistickým talianskym spisovateľom Albertom Moraviom v priestoroch veľkolepého kultúrneho stánku východného Slovenska. Príbeh odohrávajúci sa v Ríme na pozadí spoločensko-politických udalostí II. svetovej vojny sfanatizovaného obyvateľstva neslávne - slávnym Mussolinim zaujal divákov v plnej miere.

Zaujímavosťou bolo už len to, ako sa režisér zhostil dramatizácie románu, čo v slovenských divadlách  v súčasnosti nie je žiadnou výnimkou. Scéna pôsobila ohromujúco zásluhou nadrozmerného zobrazenia Večného mesta - Ríma. Rozostavené biele panely  s pamätihodnosťami slávneho mesta mali evokovať prežitú históriu talianskeho národa, jej nesmrteľnosť a trvácnosť a biele kvádre v druhej polovici predstavenia zase spomienku na židovský holokaust.

Poňatie  románu v tomto divadelnom spracovaní zodpovedalo neorealistickým umeleckým zásadám, v pozadí je vnútorný život postáv až takmer neviditeľný, situovaný do vyhranených životných udalostí  a v popredí pravdivé,  existencionalizmom ovplyvnené, surové stvárnenie života talianskeho obyvateľstva v sociálno-spoločenskom kontexte. Posolstvo premietané cez životný osud krásnej dievčiny z chudobnej rodiny je jasné, avšak kto čítal román, nenašiel v tomto spracovaní  Moraviovu perokresbu Adriany v jej vnútornom živote, ktorý je determinovaný dobou, rozpadom morálnych a mravných hodnôt s dôrazom na odsúdenie fašistickej diktatúry Mussoliniho.

Ďalšou zvláštnosťou inscenácie boli opakujúce sa vstupy hercov  z rôznych miest divadelnej sály, čo absolútne priblížilo našim študentom pozitívum prežitia divadelných predstavení priamo v úzkom kontakte s hercami a ich vzájomnej interakcii s obecenstvom.
A aké boli dojmy našich vyfešákovaných chlapcov, ktorí dôstojne reprezentovali našu školu nielen slávnostným oblečením, ale aj ukážkovým správaním počas predstavenia?

Napríklad: drastické scény, predstavoval som si ináč hlavnú predstaviteľku,  super herecké výkony, veľa vulgarizmov, mohlo byť menej, celý čas som bol zaujatý príbehom...

Viac sa dozviete v letnom čísle časopisu, Veronika pripravuje podrobnosti a recenziu románu, ktorá vám poslúži aj na hodinách literatúry.

M. Nestorovičová

pred divadlomv divadle