Exkurzia v ES Lemešany

Upravené: štvrtok, 15. jún 2017

Tak ako  predchádzajúce roky aj tento rok pripravili zamestnanci VSD a.s, Košice pre nás exkurziu v ES v  Lemešanoch. 13. júna 2017 sa jej  zúčastnilo 18  žiakov  tretieho ročníka, odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku.

Žiakov čakal bohatý program:
- VN skúšobňa ochranných a pracovných pomôcok (predvedenie skúšky)
- olejové laboratórium, diagnostika elektrických zariadení
- diagnostika NN a VN káblových porúch, diagnostika VN káblov
- 22 kV kobková rozvodňa, rozvodňa vlastnej spotreby
- termovízna technika
- VVN hala – typové, kusové vysokonapäťové a otepľovacie skúšky , skúška izolátora nárazovým napätím
       Keďže trinástemu júnu počasie prialo, mohli žiaci tentokrát absolvovať aj prehliadku vonkajšej  časť elektrickej stanice – 110kV rozvodne.  
Počas exkurzie boli žiaci na jednotlivých úsekoch stanice sprevádzaní pracovníkmi ES, ktorí im poskytli odborný výklad a ochotne odpovedali na ich otázky.
      Cieľom exkurzie bolo upevnenie a rozšírenie vedomostí z predmetov elektrické stroje a prístroje a využitie elektrickej energie.

Ing. M Vdovjáková,  Ing. P.Lešundák

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie