Európsky deň jazykov

Upravené: streda, 4. október 2017

bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Je determinovaný cieľom doviesť čo najviac ľudí k učeniu sa nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

Oslavuje sa v mnohých školách na Slovensku v menšom či vo väčšom štýle. Napríklad v Bratislave môžete navštíviť Uličku jazykov, kde vás očakáva zábavno-kultúrny program, samozrejme, inšpirovaný týmto dňom, v ktorom si uvedomujeme, aké sú dôležité jazyky v súčasnom kontexte doby, ako nám pomáhajú získať si lepšiu prácu, kooperovať v rámci EÚ na mnohých miestach a v mnohých krajinách.
   V našej škole sme otvorili tento deň 26. 9. 2017  netradičným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka. Vyučujúce pripravili zábavné hry, náučné súťaže, ba odznievali aj piesne v cudzích jazykoch  a pre víťazov súťaží a tých najaktívnejších žiakov boli pripravené vecné ceny.    
   Okoloidúci si mohli prečítať na nástenke venovanej tomuto dňu zaujímavosti, zvláštnosti a špeciality, viažuce sa k jazykom sveta a hlavne Európy.
  Na hodinách nemčiny sme súťažili o najlepší preklad webového článku o Dni jazykov v Nemecku. Nebolo to nič ľahké, pretože sa tam nachádzala slovná zásoba, neznáma pre súťažiacich, a tak v časovom limite si museli pomôcť aj prekladom z mobilov alebo slovníkmi. Najudatnejší bol Patrik Darák z II. C a stal sa víťazom. Potom nasledovala tvorba príbehov podľa obrázkov,  kde si pomáhali žiaci navzájom v skupinách, v čom sa tiež poriadne zapotili a nakoniec na záver odznela pieseň nemeckej skupiny Die Arzte, ktorej text mali žiaci pochopiť a interpretovať.  Síce sa jednotky nerozdávali, ale boli nakoniec všetci sladko odmenení a spokojní, že sa nemuseli trebárs trápiť s nemeckou gramatikou, nezáživnými cvičeniami a podobnými, menej obľúbenými činnosťami.
 Počas hodín anglického jazyka žiaci prvých a druhých ročníkov predviedli všeobecné vedomosti  o svetových jazykoch,  Európe, európskych mestách a významných osobnostiach európskych dejín. Súťažili v zábavno-vedomostnej  súťaži Who wants to be a millionaire? Odmenou pre nich síce nebol milión, ale napriek tomu  sa zábavnou formou naučili niečo nové –  novú slovnú  zásoba a zaujímavé informácie o našom kontinente a jazykoch. Tí najlepší z každej triedy vyhrali sladkú odmenu.

Tento deň bol nielen pre žiakov, ale aj  pre všetkých jazykárov, príjemnou zmenou, ktorá obohatila vyučovanie cudzích jazykov na našej škole. Tešíme sa o rok.

M. Nestorovičová, B. Gurková

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akcievíťaz Patrik Darák