Európsky týždeň športu

Upravené: utorok, 10. október 2017

Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2013 je zapojenie do športu a pohybových aktivít veľmi nízke. 59% Európanov nikdy alebo len zriedka cvičí a venuje sa nejakému športu. 41% Slovákov vôbec necvičí ani nešportuje.

Pokúsime sa to zmeniť?
Počas štyroch dní sme žiakom ponúkli: posilňovanie v posilňovni, v telocvični, florbal, futbal, šípky, volejbal a plávanie. V pondelok ráno sme začali hromadným cvičením so stoličkami. Našim cieľom bolo ukázať žiakom, že aby sme mohli cvičiť, nemusíme chodiť do fitnescentier. Cvičenia sa zúčastnilo 45 žiakov. Popoludní pokračoval program turnajom vo florbale. Zvíťazilo družstvo Štvrtá lajna pred Hruškami a Magormi. V utorok chlapci naháňali futbalovú loptu a hrali šípky. Streda patrila volejbalu a štvrtok nám spríjemnilo plávanie. Je jasné, že cvičenie a šport by mali byť súčasťou nášho každodenného života, aby sme boli zdraví a mali radosť zo života. Veď úlohou telesných cvičení je všestranne rozvíjať a upevňovať zdravie, naučiť a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zvyšovať telesnú zdatnosť.

Mgr. J. Gabajová

Európsky týždeň športuEurópsky týždeň športuEurópsky týždeň športu

Európsky týždeň športuEurópsky týždeň športuEurópsky týždeň športu

Európsky týždeň športuEurópsky týždeň športu

 

VIDEO