Predstavenia v cudzom jazyku

Upravené: piatok, 27. október 2017

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Žiaci našej školy si dňa 19. októbra pozreli divadelné predstavenie v anglickom jazyku s názvom „The Heros“ – „Hrdinovia“. Predstavenie sa konalo v Dome kultúry v Poprade.

Téma hrdinstva je aktuálna, pretože mnohí obdivujeme hrdinov. Identifikovať sa s niekým výnimočným, je vlastné každému z nás. Hemžia sa nimi filmy aj počítačové hry. Najmä mládež sa potrebujú identifikovať s niekým lepším a napodobňovať ho. Hra  Hrdinovia však hovorila  o reálnych  hrdinoch z mäsa a kostí, ktorých môžeme stretnúť v bežnom živote a ktorí niekedy možno len maličkosťami robia náš svet lepší.  
Žiakom bola pred predstavením na hodinách  angličtiny  sprístupnená tematická slovná zásoba formou cvičení, čo výrazne pomohlo porozumeniu hovorenému slovu v anglickom jazyku.

Napriek pomerne vážnej téme bolo predstavenie zábavné a výchovné, blízke mladým ľuďom. Sme radi, že aj takouto formou si naši žiaci mohli vylepšiť svoje komunikačné zručnosti.

Ing. B. Gurková

z predstaveniaz predstavenia
 

Film v pôvodnom znení

Aj nemčinári, v tento októbrový, slnečný, babie leto evokujúci deň, kráčali priamo do centra mesta Poprad, kde sídli na Námestí sv. Egídia renovované Kino Tatran ponúkajúce aj filmy v pôvodnom znení. A tak sme mohli vzhliadnuť komédiu nemeckej produkcie s názvom „ A je tu zas!“ Naskytá sa otázka: „Kto?“ Odpoveď prináša množstvo komických situácií  v povrchovej štruktúre deja, avšak hĺbkový rozmer je vo svojej jedinečnosti prinajmenšom iritujúci a nútiaci  zamyslieť sa nad dnešným svetom a tými, ktorí ho viac či menej úspešne držia v rukách. Ide o vodcov národov, veľkých ľudí, ktorí v záujme svojho národa, jeho prosperity a blahobytu neraz siahnu za hranice únosnosti a svojou ideológiou zmanipulujú národ v takej miere, že mu ostane biľag hanby  až do konca jeho existencie.
    A tak sa sám veľký vodca nemeckého národa  Hitler zobudil z viacročného večného spánku v roku 2014, kedy vládne nejaká žena menom Angela Merkelová, Berlín je plný cudzincov, z masovokomunikačných médií sa valí neskutočné množstvo informácií, internet ovláda človeka a biznis je ohromujúcou oblasťou s neobmedzenými možnosťami ako sa stať star, úspešným a bohatým alebo ako padnúť, ako troska  a nikdy sa už nedať dohromady.
    Hitler zodpovedajúci svojmu menu a povesti sa stáva televíznou hviezdou, zábavným komikom, ktorý si však drží svoju politickú líniu z minulosti a zisťuje na svojich cestách, že jeho názory na dnešné Nemecko niektorých z nich ani nešokujú a dokonca s ním sympatizujú. Dosahuje najvyššiu sledovanosť, až to niekomu dôjde. Aké príznačné! Extrémistické snahy niektorých politických strán volia podobné postupy,  a ako vidno aj v našej spoločnosti sú vcelku úspešní, až pokým?
    Tak či onak, kto chcel vidieť hĺbku filmu, tak sa zamyslel, kto nechcel, tak sa len zabavil. No predovšetkým znela nemčina vo svojej originalite, i keď pochopenie deja bolo podporované slovenskými titulkami.

M. Nestorovičová