Záložka do knihy 2017

Upravené: štvrtok, 9. november 2017

uzatvorila  svoj príbeh  začínajúci v prvých septembrových dňoch presne 31. októbra.
 Záložky z našej školy vytvorené na hodinách literatúry putovali až do ďalekého Tisovca, do Strednej odbornej školy na Jesenského ulici a zároveň v uplynulých dňoch sme obdržali obsiahlu obálku so záložkami, ktoré vytvorili žiaci tejto školy.

Pripomeňme si hlavné posolstvo projektu, ktorý sa rozšíril na základe Medzinárodného októbrového mesiaca knižníc a v tomto roku už po šiestykrát oslovuje úctyhodný počet škôl  a ich osadenstvo.
    Na stránke Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, autorky projektu, je uvedených 189 škôl s 9 828 žiakmi, ktorí venovali počas októbrových dní svoju pozornosť a čas výrobe záložiek, a týmto spôsobom opäť nadväzovali  kontakty s novou školou podobného typu a zamerania, a tým plnili obsah, ciele a zameranie  celoslovenskej aktivity, a to podporu čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou technikou s následným  využitím výmen na nadviazanie vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života svojich rovesníkov v rôznych kútoch Slovenska.
   Špecifikom tohto ročníka pre stredné školy bola téma: „ Spisovatelia môjho regiónu“, a tak sa pred výrobou záložiek hľadalo prostredníctvom internetu a iných knižných prameňov, kto významný v oblasti literatúry žil, tvoril a pôsobil ako spisovateľ v tom či onom regióne, odkiaľ žiaci pochádzajú. A potom prišiel výber knihy, na ktorú si naši prváci, druháci a tretiaci vymýšľali motivačné ilustrácie a ďalšie náležitosti na výrobu záložky.
   Po skončení a odovzdaní všetkých výrobkov sa záložky odoslali a konečný osud ostáva v rukách partnerskej školy v Tisovci, ako s nimi naložia a či nadviažu kontakty, či už prostredníctvom sociálnych sietí alebo aj nejako inak.

Prácu žiakov a ich konečné produkty  spolu s nástenkou vyhotovenou záložkami a prospektmi z partnerskej školy v Tisovci môžete uvidieť vo fotografickej prílohe a v priestore prvého poschodia našej školy.

M. Nestorovičová

záložka do knihyzáložka do knihyzáložka do knihy

záložka do knihyzáložka do knihy

záložka do knihyzáložka do knihyzáložka do knihy

záložka do knihy