OK v stolnom tenise chlapcov

Upravené: sobota, 18. november 2017

Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete, učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Koho ešte „ovláda“ celuloidová loptička s hmotnosťou 2,7 gramu o priemere 40 mm? Kto namiesto tabletu vezme do rúk červeno-čiernu raketu?

15.novembra sme sa presvedčili, že ešte je medzi mladými pár nadšencov. Na turnaj sa prihlásilo 12 družstiev z dvanástich stredných škôl. Nasadení do skupín boli najúspešnejší z minuloročných majstrovstiev okresu: Gymnázium na Kukučínovej, Obchodná akadémia a Súkromná SOŠ z ulice 29.augusta. Ostatné družstvá sme žrebovali k nasadeným. Naši chlapci sa dostali do skupiny „A“ ku Gymnáziu na Kukučínovej spolu so Súkromnou SOŠ  SNP z Veľkej a SPŠ. Snahu naším nemožno uprieť, ale v skupine obsadili tretie miesto. Reprezentovali nás: Michal Matějovský zo IV.A, Lukáš Marhefka zo IV.C, Marek Talár a Ondrej Bača obaja z II.A. Ďakujeme chlapci.

Do finálovej skupiny postúpili len prví zo skupín. A veru, bolo sa na čo pozerať! Konečné poradie: 1.miesto - SOŠ technická na Kukučínovej v Poprade, 2.miesto Súkromná SOŠ na ulici 29.augusta a 3.miesto SPŠ v Poprade. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce na krajskom kole.

Mgr. J. Gabajová

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťaže