Študentská kvapka krvi

Upravené: pondelok, 27. november 2017

Tak ako je to už na našej škole zvykom pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý oslavujeme 17. novembra, organizujeme v spolupráci s NTS v Poprade už niekoľko rokov Študentskú kvapku krvi. Heslo tohoročnej kampane Červeného kríža bolo: „Nemaj len kecy a nebuď od veci.“

Veď to všetci poznáme a vieme rozpoznať, keď má niekto iba „kecy“, po ktorých nenasledujú skutky. Mnohokrát sa za takýmto správaním môže skrývať práve strach. Sme preto radi, že  nikto z našich 15 darcov nemal strach, prípadne prekonal svoje menšie, či väčšie obavy, zareagoval na výzvu a dňa 23. októbra 2017 prišiel darovať krv. Najväčší počet darcov bol zo IV. C triedy, za čo im patrí veľká vďaka. Prekvapil nás aj náš bývalý študent Marek Kostolník, ktorý zareagoval zase na výzvu na Facebooku.
Okrem študentov túto akciu podporil aj pán zástupca Ing. Ján Furcoň, ktorému týmto zároveň blahoželáme k jeho bronzovej plakete, keďže toto bol už jeho 11- tý odber.
Podľa prieskumu medzi mladými ľuďmi, skutočne najčastejším dôvodom, pre ktorý nechodia darovať krv, je strach z množstva odobratej krvi. Pravidelní darcovia však vedia, že sa odobe-rá 450 ml krvi. Zbytočné sú aj obavy, že nám táto krv možno bude chýbať.
Množstvo odobratej krvi je pre darcu neškodné, predstavuje stratu iba desatiny až trinástiny objemu krvi. Objem krvnej straty sa doplní do 24 hodín. Strata červených krviniek a krvného farbiva (hemoglobínu) sa doplní do dvoch týždňov, strata železa asi do dvoch mesiacov.

Ceníme si aj odvahu a ochotu našich prvodarcov, ktorí nasledovali príklad svojich spolužiakov. Dúfame, že sa nájdu aj ďalší odvážni študenti a dňa 9. apríla podporia našu ďalšiu školskú akciu pod názvom: „Veľkonočná  kvapka krvi“.

Mgr. M. Terrajová

darovanie krvidarovanie krvidarovanie krvi

darovanie krvidarovanie krvi