Imatrikulácia

Upravené: streda, 6. december 2017

29.11.2017 sa uskutočnila imatrikulácia prvých ročníkov. Nadviazali sme na tradíciu, ktorá sa na našej škole už uskutočnila, ale na nejaký čas bola prerušená. Takže sme sa rozhodli túto tradíciu oživiť.

Naši najmladší študenti  strávili v našej škole už nejaký čas, udomácnili sa, skamarátili sa so spolužiakmi a učiteľmi. Preto sa starší spolužiaci rozhodli prijať  ich do svojich radov, aby  sa stali ozajstnými študentmi  našej školy. Po súťažiach, ktoré absolvovali, prešli ešte skúškou ochutnávky, a tak následne boli pasovaní do elektrikárskeho a strojárskeho cechu.

Na záver sa prezentovali svojím hudobným programom v hre na klávesy a harmoniku.

Mgr. Mária Komorová

imatrikuláciaimatrikuláciaimatrikulácia

imatrikulácia