Mini-Erazmus

Upravené: streda, 6. december 2017

Mini-erasmus je štvordňový projekt určený pre študentov strednej školy. V priebehu jedného semestrálneho týždňa tak stredoškoláci vyskúšajú, aké je to byť vysokoškolákom. Spoznajú vysokú školu a ľudí, ktorí sú spojení so štúdiom na danej vysokej škole.

Projekt prebúdza u stredoškolákov záujem študovať na konkrétnej škole a zaujímať sa tak o svoju budúcnosť. Často si maturanti kladú otázku: „Je tento odbor na vysokej škole pre mňa pravý?“. Mini-erasmus dáva príležitosť vidieť skutočné prednášky a semináre. Už žiadne informácie z druhej ruky. Spoznajú systém štúdia a prostredie, porozprávajú sa s profesormi a študentmi.
Aby študenti neboli stratení na vysokej škole, dostanú tútora. Je to študent danej vysokej školy. Je nápomocný študentom a pomáha sa im zorientovať . Nielen prednášky a semináre sa stávajú súčasťou štvordňového pobytu, ale aj rôzne workshopy a diskusie odborníkov k pragmatickým témam.
Naša škola sa tento školský rok prvýkrát prihlásila do projektu. Zaregistrovali sme našich maturantov, ktorí mali záujem o projekt. Zo zoznamu vysokých škôl, ktoré na projekte participujú mali naši študenti záujem prevažne o Technickú Univerzitu v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky. Zažili zaujímavý „týždeň“  na fakulte a s ťažkým srdcom odchádzali domov. Veria, že svoje štúdium na našej škole zavŕšia úspešne a na jeseň sa na fakultu vrátia ako študenti vysokej školy.

Veľa šťastia maturanti :)

Ing. Iveta Garbinská

koordinátorka projektu

mini-erazmusmini-erazmusmini-erazmus

mini-erazmusmini-erazmusmini-erazmus