Posedenie pri stromčeku

Upravené: štvrtok, 11. január 2018

Posledný deň v starom roku sa stretli študenti našej školy v telocvični. Stretnutie sa nieslo v znamení posolstva Vianoc. O dobrú atmosféru sa hneď na začiatku postarali kolednici, ktorí prišli až z Lendaku. Pri príjemnej vianočnej  hudbe študenti súťažili v rôznych zábavných súťažiach.

S dobrou náladou sme sa rozišli na vianočné prázdniny.

Mgr. Mária Komorová

vianocevianocevianoce

vianocevianoce

vianocevianocevianoce