Literárna súťaž

Upravené: utorok, 30. január 2018

26. ročník celoštátnej literárnej súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa niesol v znamení  Roka slovenskej štátnosti, v ktorom si pripomíname 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky základné a stredné školy. Ani naša škola nebola výnimkou a žiaci sa zapojili do súťaže najprv v triednych kolách, kde sa vyučujúce slovenského jazyka a literatúry snažili rozvíjať tvorivosť žiakov formou slohových úloh o slovenskom jazyku a Slovensku.

Najlepšie a najhodnotnejšie práce z triednych kôl postúpili do školského kola a dňa 23. januára 2018 sa stretli žiaci na siedmej vyučovacej hodine, kde si  vyjadrili  a navzájom vypočuli osobný vzťah k slovenskému jazyku a hlavne z ich prác bolo cítiť hrdosť a radosť, že sú Slováci a žijú na Slovensku. Ako prejavili žiaci lásku k slovenčine a Slovensku sme mohli počuť v umeleckých prozaických prácach, pokusy o umelecké vyjadrenie myšlienok v podobe básní  pripojili žiaci prvých ročníkov. Vybrané súťažné práce budú zaslané do celoštátneho kola a odborná porota určite rozhodne o najlepšej a najhodnotnejšej práci.

Mgr. A. Vaverčáková

zo súťažezo súťaže