My sme tu doma

Upravené: štvrtok, 1. február 2018

Ukončenie prvého polroka na našej škole bolo definované nielen výpismi polročných známok, ale aj návštevou kultúrneho podujatia z cyklu dokumentárnych divadelných predstavení na tému extrémizmus a jeho dôsledky. A tak sa celá škola dňa 31. januára 2018 peši vybrala z Matejoviec do Popradu za krásneho slnečného počasia s ešte krajším pohľadom na zasnežené Tatry.

Veta alebo konštatovanie: „My sme tu doma, namiesto „Vitajte , cíťte sa tu doma!“ naznačila nosnú tému zachytávajúcu problematiku riešenia multikultúrnych, medziľudských, sociálno-ekonomických vzťahov medzi nielen národom a národnosťami či etnickými skupinami, ale aj medzi rasami. Pojmom „biela rasa „ naznačoval dokumentárno-inscenačný priebeh tohto predstavenia, že povyšovať sa nad iné národy a etnické skupiny vedie k obrovským ľudským tragédiám vo svetovom meradle. Dôkazom vyššie uvedeného tvrdenia  bola projekciou premietaná retrospektíva z roku 1945.  Otrasné zábery z koncentračných táborov, masové vraždenie, vychudnuté ľudské trosky hromadne nahádzané ako nepotrebný odpad, odkazy na Kremničku, Nemeckú, zdvíhajú varovné prsty aj v súčasnej dobe, lebo extrémizmus a násilné riešenie problémov, ktoré sú a budú, nemajú zmysel a majú devastačný dopad na okolitý svet tak v materiálnej, ako aj v duševnej oblasti a útočia na samotnú podstatu ľudského bytia, na jeho vlastný život.

Na fiktívnom príbehu dvoch kamarátov, z ktorých jeden sa dostal na čelo istej nacionalistickým programom charakterizovanej politickej strany ako slepá kura k zrnu,  rozohrávala trojica výborných profesionálnych hercov viacero motívov, ktoré pozornému divákovi neunikli: rómska otázka, únik veľkého množstva pracovných síl do zahraničia, doba multimediálnych prostriedkov (prosím, vypnite si svoje aifóny, smartfóny, androidy, tablety, sme v divadle .....), mediálneho biznisu, ktorý z obyčajného človeka  spraví svoju figúrku, cez ktorú mocní z pozadia dokážu manipulovať s verejnou mienkou a dezinformujú  s presným úmyslom dosiahnuť svoj cieľ.

Hra neponúka riešenia, ale upozorňuje a apeluje na divákov, aby zavrhli túto cestu násilia a zločinov na človeku, aby uvažovali a prehodnotili svoje osobné postoje k daným problémom súčasnej doby.

V každom prípade výkony hercov, dokumentárne zábery z historickej  a súčasnej reality dokladané k predostretým myšlienkam, priniesli divákom okrem podnetov na úvahy aj  umelecký zážitok.

M. Nestorovičová

z predstaveniaz predstaveniaz predstavenia

z predstavenia