Krajské kolo ONJ

Upravené: streda, 21. február 2018

Šnúru vedomostných olympiád úspešne ukončili 13. 2. 2018 naši chlapci nemčinári na krajskom kole ONJ na popradskom gymnáziu Dominika Tatarku. Opäť sa postavili na stupne víťazov a  v tvrdom celokrajskom konkurenčnom boji obsadil Marko Wenzel 2. miestoSimon Horanský 3. miesto. Je len škoda , že na tú najvyššiu métu celoslovenského  kola si nesiahnu, lebo postupuje len prvé miesto.

Z ich rozprávania sa dá usudzovať, že, logicky, úlohy boli ťažšie ako na okresnom kole, ale zvládnuteľné. A tematicky veľmi zaujímavé, a blízke naturelu mladého človeka. Tak napríklad v časti počúvanie rozprával známy holywoodský herec Richard Gere o svojom 17 ročnom synovi, o jeho vzťahu k nemu a spôsobe výchovy z pohľadu staršej generácie tak rozdielne žijúcej vo svojej mladosti, keďže tento herec už dovŕšil 67 rok svojho života.

V čítaní s porozumením sa zase objavila téma, ktorá trápi všetky veľkomestá civilizovaného sveta  a to dopravné zápchy, ktoré vedia doviesť človeka do psychickej nepohody. Chlapci riešili, ako sa snaží  s týmto problémom zatočiť Čína vo svojom hlavnom meste Pekingu pomocou tzv. Bike Sharingu, čo sú bicykle na objednávku cez smartfón, ktoré vás očakávajú na objednanom mieste a dopravia na miesto vášho cieľového záujmu, kde ich jednoducho odložíte na vopred určené, pripravené miesto.

V jazykových štruktúrach sa potrápili s tridsiatimi gramatickými javmi v tematickom okruhu život vo vlastnom biorytme, no a olympijskú púť ukončili ústnou časťou, ktorej hlavné témy ochrana životného prostredia a moderný spôsobu stravovania boli naozaj náročné. K tomu opis obrázka súvisiaceho s prvým textom o výchove detí s vyjadrením  svojho vlastného postoja k danej problematike  uzatvoril súťažné úlohy.

Srdečne blahoželáme k získanej striebornej a bronzovej priečke a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy na krajskom vedomostnom  súťažení  v nemeckom jazyku.

M. Nestorovičová

zľava - S. Horanský, M. Wenzel