Školské kolo SOČ

Upravené: štvrtok, 8. marec 2018

Uskutočnilo sa školské kolo SOČ. Súťažili žiaci ročníkov IV.A., IV.C, V.C.  Do školského kola postúpilo 7 prác z nich odborná komisia vybrala práce, ktoré postupujú do krajského kola SOČ.

Umiestnenie prác a súčasne aj práce postupujúce:
V kategórii :
01 – Problematika voľného času:
- bolo udelené len jedno miesto :
Samuel Adamjak  V.C s prácou „Mikroprocesorový ovládač automobilového simulátora“
12 –  Elektrotechnika, hardware, mechatronika :
       1. Tomáš Zuštin IV.C s prácou „Akumulátorová nabíjačka riadená mikroprocesorom „
       2. Peter Zeman V.C s prácou „Tester súčiastok s LCD displejom“
09 –strojárstvo, hutníctvo, doprava:
       1. Martin Fudaly V.C s prácou „Navíjacia stanica“
      2. František Furcoň V.C s prácou „Odstraňovač peria domácej hydiny“

 

Postupujúcim do krajského kola blahoželáme a veríme, že aj tam získajú pekné umiestnenie.

Ing. Daniela Rušinová