Návšteva NR SR

Upravené: utorok, 10. apríl 2018

Jednou z priorít Kancelárie NR SR je sprístupniť parlament verejnosti a uľahčiť osobný kontakt občanov s poslancami. 27.marca 2018 vybraní študenti 2. ročníkov navštívili NR SR.

V Národnej rade nás privítala Lujza Kittlerová. Veľmi pútavo predstavila priestory NR SR a oboznámila študentov s procedúrou a pravidlami parlamentnej práce. Podrobne im vysvetlila ako funguje NR SR. Aký je to orgán, čo je úlohou poslancov NR SR a najkrajším výkladom bola práve história našej krajiny. Aktívne sme sa zapájali do rozhovoru s p. Kittlerovou a z balkóna rokovacej sály sme nazreli tam, kde sa rozhoduje o najdôležitejších otázkach každodenného života.

Ing. Iveta Garbinská

z exkurziez exkurziez exkurzie