Učiteľ, rodič, žiak

Upravené: sobota, 22. október 2011
     Naša škola v spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení realizovala projekt za duchovnú obnovu školstva s názvom: Učiteľ, rodič, žiak.
     Projekt sa realizoval 23. - 27. októbra 2008 vo francúzskych Lurdoch a v Carcassone. Zúčastnilo sa ho 10 študentov, 5 rodičov a jeden pedagogický pracovník.
Účastnici projektu by sa chceli poďakovať SRRZ za nezabudnuteľné zážitky a nádhernú atmosféru.
 

ImageImage