Mladý Európan 2018

Upravené: piatok, 26. apríl 2019

Dňa 12. apríla 2018 sa uskutočnil už v poradí 13. ročník  celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Regionálne kolo súťaže pre okresy Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa sa konalo v popradskom hoteli Satel. Súťaž je každý rok určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl.

Našu školu reprezentovali žiaci z II.C triedy, Ján Komendák, Štefan Kovaľ a Martin Vyskočil. Najprv museli vypracovať projekt o Rakúsku, aby si zabezpečili účasť v regionálnom kole, kde sa potrápili s množstvom otázok o Európskej únii, preverili si znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Získali vedomosti o Partnerskej dohode, investičných fondoch, európskych programoch, europoslancoch. V druhom kole bola pre žiakov pripravená tajnička, ktorá posunula do tretieho kola už len tých najlepších. Prvé miesto získalo Gymnázium Spišská Nová Ves, druhé miesto obsadili žiaci z Obchodnej akadémie v Poprade a tretie patrilo žiakom z Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade. Všetky zúčastnené družstvá získali nielen upomienkové predmety so symbolmi EÚ, ale hlavne žiaci odchádzali obohatení o nové zaujímavé a dôležité informácie o EÚ.

Mgr. A. Vaverčáková

zo súťažezo súťažezo súťaže