Na chmeli

Upravené: pondelok, 14. máj 2018

    Je tu ten čas, kedy sa roztápa sneh v Tatrách a pre skupinku žiakov začína príprava na chmeľovú brigádu v Českej republike. V piatok 20.4.2018 sa tridsaťdeväť študentov a dvaja pedagógovia odchádzajú smer Litoměřice. Pred ubytovňou poľnohospodárskeho družstva nás čaká predseda družstva p. Ing. Kala.  Po ubytovaní a vybalení nasleduje poučenie o bezpečnosti pri práci a dennom režime. Na druhý deň nás čaká práca na chmeľnici.

Budíček je ráno o šiestej hodine. Po raňajkách sa pripravujeme na prácu. Pred ubytovňou zastavia dva traktory s vlečkami, do ktorých nasadáme a presúvame sa na chmeľnicu. Na chmeľnici dostávame ďalšie pokyny ako správne zapichovať drôty k rastlinkám. Práca nám pomaly ubieha a v tom prichádza auto s obedom, ktorý konzumujeme rovno na tráve vedľa chmeľnice. Po obede prichádza čas, ešte si zopár minút oddýchnuť a môžeme pokračovať v práci. Na kvalitu práce dohľadá hlavný chmelár  Ondrej  a dve staršie pani. Po práci sa presúvame na ubytovňu, kde na nás už čaká večera. Po večeri máme osobné voľno. Večierka je o desiatej hodine. Takto nám ubehlo celých osem dní. V posledný deň je potrebné ešte pred odchodom domov upratať ubytovňu. Najlepší z nás Martin Zgebura, Adrián Budziňák, Jakub Mráz sú odmenení finančnou odmenou. Bratia Komendákovci získali reklamné trička za zodpovedné plnenie úloh nie len na chmeľnici.

Chmeľ sa nepoužíva len na výrobu piva, ako sme si všetci mysleli, ale je dôležitou surovinou pri výrobe liekov a kvalitných kozmetických prípravkov.

Ing. Peter Lešundák

na chmelina chmelina chmeli

na chmelina chmelina chmeli

na chmelina chmelina chmeli

na chmeli