Zájazd do Trenčína

Upravené: sobota, 22. október 2011
     16. októbra sa zúčastnilo 40 žiakov našej školy z odborov elektrotechnika a mechatronika na 14. medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS v Trenčíne.
     Žiaci mali možnosť vidieť a porovnať produkty mnohých slovenských a zahraničných firiem. Rozšírili si svoje teoretické vedomosti z odborných predmetov a získali tiež množstvo prospektov aj CD nosičov s katalógmi, ktoré im môžu poslúžiť pri výučbe.

ImageImage