Mladý digitálny Európan

Upravené: štvrtok, 17. máj 2018

Deň Európy – sviatok Európskej únie si každoročne pripomíname 9. mája. Spomienka, kedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil svoj plán na zjednotenie Európy. Dňa 9. mája 1950 prezentoval svoj návrh, ktorý je nevyhnutný pre udržanie mierových vzťahov. Plán obsahoval zoznam krokov smerujúcich k integrácii a považuje sa za začiatok budovania EÚ.

Aj naši študenti sa 10. mája aktívne zapojili do vedomostnej súťaže s názvom Mladý digitálny Európan, ktorá nadväzuje na tradičnú a mimoriadne obľúbenú vedomostnú súťaž Mladý Európan. Certifikačné elektronické testovanie so zameraním na vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť. Súťaž sa realizovala formou školského online elektronického testovania. Študenti odpovedali na 30 otázok týkajúcich sa histórie, členských štátov, orgánov a osobností EÚ. Súťaže sa zúčastnili žiaci II.A a II.C triedy, ktorí preukázali svoje vedomosti o Európskej únii a jej hodnotách. Verím, že medzi žiakmi sa stále nájde mladá generácia, ktorá má záujem o európske záležitosti a dianie okolo nás. Generácia, ktorá bude vedieť dobre využívať rozsiahle európske príležitosti a práva.

Mgr. A. Vaverčáková

zo súťažezo súťažezo súťaže

zo súťažezo súťaže