V STM Košice

Upravené: štvrtok, 24. máj 2018

Dňa 23. mája 2018 sa študenti našej školy odboru mechanik elektrotechnik a elektromechanik zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Keďže  práve v tomto polroku s vyučovaním fyziky končia, bolo pre nich zaujímavé overiť si svoje vedomosti v praxi.

Výstavná expozícia zábavno-náučnou formou prezentuje základy vedy a techniky. Zastúpená je tu mechanika, magnetizmus, optické a akustické javy. Návštevník si má možnosť samostatne a voľne  odskúšať rôzne hlavolamy, podľa návodu experimentovať a pozorovať fyzikálne javy Na vhodne riešených viac ako 100 interaktívnych  výstavných exponátoch si študenti mohli osobne overiť svoje vedomosti, postrehy a skúsenosti získané na hodinách fyziky. Zaujímavosťou a výhodou pre nás všetkých bolo to, že mnohí z nás sa mohli v múzeu prvýkrát výstavných exponátov dotýkať a pracovať s nimi.

Aj z výpovede študentov je jasné, že táto exkurzia sa im páčila a priniesla im pekný zážitok.

Mgr. František Legát

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurzie