Aurélium Bratislava

Upravené: piatok, 1. jún 2018

Dňa 29.mája 2018 sa študenti II.C triedy v odbore mechanik – mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov zúčastnili  exkurzie v zážitkovom centre Aurélium Bratislava . Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente.

Veľké vedecké laboratórium je pre každého, kto si chce vyskúšať na vlastnej koži  pokusy, mechanizmy a zároveň provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie.

Vyskúšali sme tieto exponáty:

  • Človek, obnoviteľné zdroje, ekológia
  • Chémia a materiály
  • Matematika a základné fyzikálne javy
  • Mechanika, termika, strojárstvo
  • Robotika, automatizácia
  • Svetelná technika, vlnenie, svetlo, optika

Aj z výpovede študentov je jasné, že táto exkurzia sa im páčila.

Najviac ma zaujal drevený mostík, ktorý som si spolu so spolužiakmi postavil, ale bez pomoci železného stojana. Taktiež ma fascinovala aj Archimedova skrutka a  nekonečná studňa, ktorá  má skutočnú hĺbku len po  druhý svetelný kruh a ostatné je len optický klam. Pútava bola aj sekcia elektromagnetizmu a exponát Teslov svet. ( Jakub Mráz )

Na exkurzii sa mi najviac páčila laserová show, ale tiež mikroskopy, ktoré zobrazovali zväčšený preparát na obrazovke. Obohatila ma o mnoho zážitkov, ale aj veľa nových vedomostí, ktoré boli vysvetlené hravou formou. Túto výstavu si treba ísť pozrieť a vyskúšať nové zážitky.  (Ján Komendák )

Mgr. František Legát

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurzie