Exkurzia v Panasonic

Upravené: utorok, 19. jún 2018

Dňa 12. júna 2018 sa naši študenti II.C a III.A triedy spolu s pedagogickým dozorom zúčastnili exkurzie vo firme Panasonic Slovakia s.r.o. Stará Ľubovňa. Firma vyrába elektronické komponenty pre rôzne typy pracovných strojov, predovšetkým  riadiace jednotky.

Študenti mali možnosť vidieť montáž elektronických súčiastok na dosky plošných spojov rôznymi metódami na pracoviskách nazývaných „ čip mont“. Obdivovali rýchlosť a presnosť osadzovania súčiastok rôznych rozmerov a tvarov. Pri prehliadke mali možnosť sa oboznámiť s modernými integrovanými obvodmi a ich montážou. Činnosť na pracoviskách sledovali s veľkým záujmom.

Ing. Jozef fabián

z exkurzie