Exkurzia v elektrickej stanici

Upravené: utorok, 19. jún 2018

14. júna sa   žiaci  tretieho ročníka, odboru mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku zúčastnili exkurzie v Elektrickej stanici v Lemešanoch a v Centrálnom dispečingu VSD v Košiciach.

Ráno o 7:07 sme sa presunuli rýchlikom z Popradu do Košíc, kde nás nuž o 8:30 na Staničnom námestí čakal autobus so Lemešian, ktorý nám zabezpečila VSD Košice. Exkurzia pozostávala z prehliadky vonkajšej časti ES - 110 kV rozvodne. Keďže počasie nám tohto roku neprialo a počas celej exkurzie pršalo, pod dáždnikmi sme počúvali odborný výklad pána Polču zamestnanca VSD, ktorý nás počas celej prehliadky sprevádzal. Po absolvovaní prehliadky vonkajšej časti sme sa presunuli do budovy, kde sme si pozreli  22 kV kobkovú rozvodňu, skriňovú rozvodňu vlastnej spotreby spolu s el. ochranami a tiež osobitnú miestnosť so záložným zdrojom js. napätia - akumulátorovňu. Po skončení prehliadky ES sme sa presunuli na Centrálny dispečing VSD do Košíc, kde sa nás ujal pán Kondáš, ktorý nám poskytol informácie o organizácii práce na dispečingu o jej náročnosti a zodpovednosti, pozostávajúcej z riadenia a kontroly  toku elektrickej energie a riešenia porúch v elektrickej rozvodnej sieti. Výbava , ktorou dispečing VSD disponuje, umožňuje zvládanie mimoriadnych situácií daných extrémnymi vplyvmi počasia a riadiaci systém operatívne  riadi distribučnú sieť tak, aby v každom čase dokázala zabezpečiť spoľahlivosť dodávok elektrickej energie pre celé východné Slovensko.

Cieľom exkurzie bolo upevnenie a rozšírenie vedomostí z predmetov elektrické stroje a prístroje a využitie elektrickej energie.

Ing. M. Vdovjáková

z exkurziez exkurziez exkurzie