Olympijský deň

Upravené: streda, 20. jún 2018

Slovenský olympijský výbor už od svojho vzniku v roku 1993 každoročne počas týždňa v tretej dekáde júna organizuje rôzne aktivity. Motto „HÝB SA, UČ SA  A OBJAVUJ.“ Na základe týchto troch pilierov, ktorými je pohyb, vzdelávanie a poznávanie. SOV v spolupráci s ostatnými zainteresovanými stranami organizuje športové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a zabezpečuje propagáciu olympijských myšlienok po celom Slovensku.

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie, je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.

Olympijský deň v našej škole mal tieto časti:

 

1. Športová časť
Už 23. mája sme pre žiakov našej školy zorganizovali medzitriedny turnaj v basketbale. Prvé miesto obsadili chlapci z I.C, druhé chlapci z II.C a tretie miesto zástupcovia II.A.

 

2.  Vedomostná časť
4. júna pokračoval olympijský deň „kontrolou“ teoretických vedomostí z oblasti olympizmu a športu. 21 žiakov si trúflo odpovedať / podľa niektorých na náročné / otázky. Posúďte sami:
1. Kto je predsedom Slovenského olympijského výboru?
2. Kto je predsedom Medzinárodného olympijského výboru?
3. Čo tvorí olympijskú symboliku?
4. Ktorý športovec sa ako prvý v roku 1996 na OH v Atlante stal zlatým olympionikom pre samostatné Slovensko?
5. V ktorom roku bola slovenská výprava historicky prvýkrát na zimnej olympiáde?
6. Kto niesol našu vlajku v roku 2008 v Pekingu?
7. Vymenujte slovenských medailistov z OH:
8. Priraď k menu športové odvetvie:
Karol Divín ................................................................................................................................
Vladimír Dzurilla .......................................................................................................................
Vladimír Weiss .........................................................................................................................
Bohumil Golian .........................................................................................................................
Ondrej Nepela ...........................................................................................................................
Vincent Lafko ............................................................................................................................
Eva Šuranová ............................................................................................................................
Jozef Lohyňa ......................................................................................................................atď.
Prvé dve miesta obsadili bratia Komendákovci v poradí: Michal 1. miesto, Ján 2. miesto a Tomáš Sarnovský 3. miesto, všetci z II.C. Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

 

3. Literárna časť
Z jedenástich prác žiakov na tému Šport a životný štýl sme určili poradie prvých troch:

1. miesto: Ján Komendák z II.C
2. miesto: Martin Škvarenina z III.A
3. miesto: Kamil Lešundák z II.A
Víťazi boli odmenení vecnými cenami.

 

4. Výtvarná časť
Len dvaja žiaci sa rozhodli zúčastniť aj tejto časti. Cenou bol odmenený žiak I.C triedy Šimon Valigurský.

Nie každý človek má talent na všetko, ale zašportovali sme si, posúťažili, napísali,... Snáď na budúci rok bude viac odvážnych a ukážu svoje schopnosti.

Mgr. Jana Gabajová

z akciez akciez akcie