Exkurzia v elektrickej stanici

Upravené: sobota, 22. október 2011
V rámci spolupráce s VSE sa 21. októbra 2008 desať žiakov 3.A triedy so zameraním na silnoprúdové zariadenia pod vedením učiteľky Ing.Vdovjákovej zúčastnilo exkurzie v elektrickej stanici pri Spišskej Novej Vsi, v Smižanoch.
smizany.jpgŽiakov počas celej exkurzie sprevádzal el. stanicou jej zamestnanec pán Stanislav Rusnák, ktorý im poskytol i odborný výklad o jednotlivých častiach a zariadeniach el. stanice. Prehliadka začala v riadiacom centre, vo velíne, kde žiaci videli prístroje potrebné na riadenie a kontrolu prevádzky. V miestnosti rozvádzačov a ochrán sa nachádzali  rôzne staršie elektromechanické a novšie elektronické ochrany napr. ochrany transformátorov , diferenciálne ochrany prípojníc, kostrová ochrana, podpäťové a prepäťové ochrany a zapisovače poruchy. Exkurzia  pokračovala prehliadkou kabelového priestoru, akumulátorovne - nezávislého zdroja el. energie a kompresorovne. V miestnosti pre silovú časť mohli vidieť prípojnice, odpojovače.
Exkurzia sa končila prehliadkou vonkajšej časti el. stanice, kde ich najviac zaujali dva obrovské transformátory na transformáciu napätia zo 400kV na 110kV. Žiakom sa exkurzia páčila a odchádzali spokojní a bohatí o nové poznatky a informácie.