Seminár Erazmus+

Upravené: utorok, 2. október 2018

Pred dňom osláv Európskeho dňa jazykov, 25. 9. 2018,  sa konal na našej škole seminár Erasmus+, ktorého cieľom bolo informovať učiteľov regiónu vyučujúcich angličtinu a nemčinu o možnostiach zapojenia sa do tohto projektu a prínosoch pre ich samotnú prax.

     Účastníčky kurzov absolvovaných v tohtoročnom júlovom mesiaci informovali prítomných pomocou prezentácií o priebehu, obsahu a cieľoch jednotlivých kurzov.

zo seminárazo seminárazo seminára

Anglicko - Cambridge

Angličtinárky, Mgr. M. Terrajová a Ing. B. Gurková, si vybrali dvojtýždenný kurz vo Veľkej Británii, v známom univerzitnom meste Cambridge.
      Bell Education Services v Cambridge je jeden z najväčších britských poskytovateľov jazykového a školského vzdelávania poskytujúceho kvalitnú jazykovú výučbu a vzdelávanie už od roku 1955. Vyučujúce anglického jazyka absolvovali kurz kreativity a kurz metodológie s názvom Language and Methodology Refresher. Vyučovacie hodiny  lektora Toma Beakesa boli organizačne aj obsahovo precízne pripravené. Veľmi pozitívnou a obohacujúcou bola možnosť diskutovať o predstavených metódach a rôznych výukových materiáloch v medzinárodnej skupine učiteľov zo šiestich krajín a to konkrétne zo Slovenska, Maďarska, Španielska, Poľska, Nemecka a Ruska. Škola Bell je situovaná v krásnom, pokojnom prostredí, nie však ďaleko od historického centra Cambridge. Nádherné historické budovy s jedálňou pripomínajúcou zábery z filmu Harry Potter a krásne záhrady  poskytovali veľa možností na relax, ale aj na rozhovory a stretnutia, keďže v danom období v škole súčasne prebiehalo viacero kurzov, na ktorých sa zišli učitelia až z dvadsiatich dvoch krajín. A keďže internát, na ktorom  bývali, bol súčasťou celého zariadenia, mali  možnosť si toto nádherné prostredie dokonale vychutnať.

CambridgeCambridgeCambridge

CambridgeCambridgeCambridge

Nemecko - Regensburg

Kurz, ktorý absolvovala PaedDr. M. Nestorovičová, sa konal v jazykovej inštitúcii Horizonte. V tejto škole sa skutočne otvárajú horizonty do budúcnosti  ako sa  zlepšovať a zdokonaľovať v cudzom jazyku  a predovšetkým, všetka činnosť sa  upriamuje  na živý jazyk, prezentovaný komunikačnými, s veľkou precíznosťou stavanými vyučovacími hodinami, ktoré prinášajú množstvo nových moderných poznatkov, náhľadov a noviniek, prednášanými a vedenými vysoko kvalifikovanými a erudovanými lektormi.

Okrem toho kurz umožňuje v medzinárodne vystavaných malých skupinách spoznať sa s príslušníkmi iných národov a pomocou nemeckého jazyka nadviazať priateľstvá z celého  sveta.

Samotné vyučovanie bolo naplnené rozširovaním si  vedomostí v oblasti didaktiky a metodológie nemeckého jazyka, krajinovednými informáciami, výučbovými hrami, fonetikou a fonológiou, piesňami, filmami, literatúrou a témami, prezentujúcimi aj naše požiadavky alebo skôr priania, ktoré následne lektorky zručne zakomponovali do  náplne hodín.

Inšpiratívne a nezabudnuteľné bolo krajinovedné vyučovanie priamo v teréne,  zorganizované lektorkou. Celodenným výletom loďou do Weltenburgu sa nielen rozšírili naše kľúčové kompetencie a zručnosti v nemeckom jazyku, ale predovšetkým sme si utužovali sociálne vzťahy, naživo precítili atmosféru lodnej plavby a dotkli sme sa histórie Weltenburgu.

Nie náhodou prežíva vyučovanie priamo v teréne svoju renesanciu, pretože prináša pozitívne výsledky vo výstupných výkonoch žiakov.

RegensburgRegensburgRegensburg

S týmito a mnohými ďalšími informáciami, zážitkami a ukážkami z najnovších metód výučby cudzieho jazyka sa podelili účastníčky kurzov so svojimi kolegami a svoj cieľ posunúť ďalej poznatky nadobudnuté počas kurzov splnili.

M. Nestorovičová