Európsky týždeň športu

Upravené: štvrtok, 4. október 2018

Štvrtý ročník má za úlohu nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu po celý rok. Minulý rok si spolu s nami zašportovalo takmer 155 tisíc detí a dospelých. Aj tento rok sme v pohybových aktivitách pokračovali.

Hlavnou disciplínou tohto ročníka v našej škole bol beh na 2018m. Zabehnúť túto zaujímavú vzdialenosť sa rozhodlo cez 85% žiakov. Behali triedne kolektívy a chlapci si to užívali. Niektorí si prišli zahrať florbal či futbal. Žiaci 1.ročníka absolvovali Účelové cvičenie, kde sa prešli pár kilometrov po čerstvom vzduchu.

To, že pohyb je dôležitý si veľmi dobre uvedomujeme a športovať neprestaneme ani po európskom týždni športu.

Mgr. Jana Gabajová

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie