Prednáška s Europe Direct

Upravené: utorok, 23. október 2018

Študenti štvrtých ročníkov sa 22. októbra 2018 zúčastnili odbornej prednášky k téme Zamestnania a kariéry v 21. storočí. Prednášal riaditeľ Europe Direct Poprad Ing. Peter Litavec CSc. 

Študentov zahrnul informáciami o životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ, informáciami o situáciách na jednotlivých trhoch práce o registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení. Poradil im pri tvorbe životopisov a zreálnil tak predstavu našich študentov o práci v zahraničí. Pre študentov bola prednáška veľmi zaujímavá a možno ju považovať za formu vzdelávania a osobného rozvoja, už teraz pripravujeme ďalšiu z tejto oblasti.

Ing. Iveta Garbinská

z prednáškyz prednáškyz prednášky