V Kia Motors

Upravené: piatok, 16. november 2018

Súčasťou odbornej prípravy študentov sú aj odborné exkurzie. Jednou z nich bola aj exkurzia v závode KIA MOTORS Žilina. Úvodné informácie o automobilovom priemysle na Slovensku a histórii závodu sme sa dozvedeli vo vzdelávacom centre Gbeľany.

Závod má štyri haly - lisovňu, zvarovňu, lakovňu a montáž.  Výroba využíva moderné technológie. Zaujali nás plnoautomatické linky a roboty  v procese zvárania, tmelenia a s manipuláciou ťažších celkov a častí automobilov. Pracovný proces V lakovni využíva rotačno-ponorný 3600 systém. Farba sa tak dostane aj do ťažšie prístupných miest. Presnosť, dôslednosť a bezpečnosť je v závode na prvom mieste. Byť súčasťou takého výrobného procesu si vyžaduje aj profesionálnych zamestnancov. Z toho dôvodu sa kladie veľký dôraz na odborné vzdelanie.

Pripravujeme študentov pre reálny život a v reálnom živote spolu súvisia rôznorodé javy, ktoré si niekedy v škole nemusia uvedomovať. Niet nad priamu skúsenosť.
Verím, že táto skúsenosť bude pre študentov prospešná.

Ing. Iveta Garbinská

z exkurzie